Miljön i centrum – Nya fordon

Vi har ett tydligt miljömål där vi byter ut maskiner och fordon till eldrift allt eftersom den tekniska utvecklingen tillåter detta.

Nyligen investerade vi i 10 elbilar som dagligen används av personalen i drift- och underhållsservice till våra kunder. Större delen av våra arbetsmaskiner och redskap har och kommer under året bytas ut till eldrivna alternativ för att gynna klimat och arbetsmiljön.

Ogräsbekämpning genomförs med hetvatten så långt det är möjligt och sedan flera år tillbaka använder vi inte växtgifter eller kemikalier i vår verksamhet.

Med flera nya och större signerade kundavtal under 2021–2022 är vi nu rustade för större och mer omfattande och projekt samt att fortsätta vår omtyckta fina service

Se fler nyheter nedan

Emporia – Upplevelsen är viktig

Utemiljön kring Emporia är en viktig del av upplevelsen. Hagtorn Fastighetsservice ansvarar för all skötsel i utemiljön och där ingår ytorna vid parkeringsplatserna och den vackra takträdgården.

LÄS MER »

Miljön i centrum – Nya fordon

Vi har ett tydligt miljömål där vi byter ut maskiner och fordon till eldrift. Nyligen investerade vi i 10 elbilar som dagligen används av personalen i drift- och underhållsservice till våra kunder.

LÄS MER »

Newsec – Fortsatt förtroende

Newsec äger och förvaltar fastigheter i alla nordiska länder samt i Baltikum. Hagtorn Fastighetsservice sköter Newsec´s större fastigheters trädgårdar som är parkliknande i storlek

LÄS MER »

Willhem – Nytt större avtal

Samarbetet med bostadsbolaget Willhem har utvecklats sedan avtalet skrevs 2019. Skötsel av trädgårdar, innegårdar och städtjänster är dagliga tjänster men även utveckling av boendemiljön.

LÄS MER »