Vår personuppgiftsbehandling

Vi vill att Du som kund ska känna Dig trygg och säker med hur vi hanterar Dina personuppgifter. Därför har vi, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) som började att gälla 2018-05-25, upprättat riktlinjer och rutiner för hur vi hanterar dessa så att rättigheter och integritet kan upprätthållas.

Vilka uppgifter som samlas in
Vi samlar in och behandlar de uppgifter som Du uppger till oss i form av namn, adress, lägenhetsnr, namng på BRF/fastighet, telefonnummer, e-postadress. De hanteras och lagras i vårt kundregister samt de dator och webblösningar/program vi använder oss av i vårt dagliga arbete

Vad används uppgifterna till
De personuppgifter som vi behandlar är nödvändiga för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla den tjänst/produkt som Du köper av oss och i övrigt fullfölja våra förpliktelser enligt ingånget avtal med Dig.

Hur länge sparas uppgifterna
Dina personuppgifter sparas under den tid som Du är kund eller i kontakt med oss och därefter den tid som gäller för att uppfylla lagkrav, t ex bokföringslagen.

Vem vi lämnar uppgifterna till
De underleverantörer och samarbetspartners som vi anlitar kan ha tillgång till nödvändiga personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla överenskommen tjänst. Utlämningen av uppgifter styrs av särskilda avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) för att säkerställa integriteten och uppgifterna får endast behandlas för det syfte som de samlats in. Myndigheter får tillgång till uppgifter på begäran enligt lag och myndighetsbeslut.

Behandling av uppgifter
Dina personuppgifter behandlas genom lagstödet om avtal när Du har lagt en beställning hos oss. Vi behandlar även vissa uppgifter genom lagstödet om rättsliga förpliktelser, t ex gällande bokföringslagen. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Om du anser att en uppgift är felaktig/missvisande skickar Du ett mail till info@hagtornservice.se

I det fall Du anser att Hagtorn Fastighetsservice AB har hanterat Dina uppgifter på ett felaktigt sätt anmäler Du detta till Datainspektionen.