Hagtorn Fastighetservice

Med engagemang och ansvar

Om ni som många andra blivit besvikna på de stora fastighetsskötarnas ointresse för sina kunder så hittar du tvärtom hos oss det personliga engagemanget och ansvaret.

Med stor tillgänglighet och erfarenhet är vi övertygade om att vi kan ha många goda år av trivsam och trygg boendemiljö framför oss.

Vi är en lokal leverantör med utgångspunkt i Malmö. Med ett 50-tal medarbetare och 35 servicebilar sköter vi fastigheter i Malmö, Lund, Lomma, Staffanstorp och Kävlinge.

Med fokus på ett bra miljöarbete, god arbetsmiljö och långsiktiga kundrelationer har vi haft en stabil tillväxt under många år.

Kvalité & Miljö

Vår miljöpolicy syftar till att genom kunskap och vilja, ta hänsyn till naturen och minska påverkan på miljön genom att verka som ett föredöme i miljöarbetet. Detta uppnår vi genom att:

• Arbeta förebyggande genom att ha ett miljöperspektiv på företagets verksamhet och sträva efter förbättringar.

• Utbilda och engagera all personal inom företaget att följa våra linjer i vårt miljöarbete.

• Prioritera material och tjänster som innebär en mindre belastning för miljön (miljömärkta).

• Källsortera avfall.

• Begränsa användningen av kemikalier genom tydliga instruktioner och anvisningar.

• Uppfylla dom miljökrav som ställs på oss genom miljölagsstiftningen.

• Vårt miljöarbete skall vara föremål för ständig förbättring.

• Genom regelbundna egenkontroller försäkra oss om att vår miljöpolicy efterlevs och implementeras i hela organisationen.

För dig som kund är vi partnern som skapar förutsättningarna för en långsiktig relation. Vår ambition är att hela tiden ligga steget före, att känna dig så väl att vi kan ta hand om dina framtida behov redan idag. Tillsammans tar vi fram optimala lösningar för ditt företags behov inom alla vår arbetsområden – oavsett om det innefattar snöröjning, fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel osv.

Våra partners

Vi på Hagtorn Fastighetsservice samarbetar med en mängd olika företag i Malmö med omnejd. Här nedan listar vi våra samarbetspartners som är både stora och små företag runtom i Skåne. Klicka gärna er vidare för att läsa mer om vilka olika tjänster som våra partners kan erbjuda er.