Lekplatsbesiktning?

Varje år sker hundratals olyckor på lekplatser runtom i Sverige och i de flesta fall är det små barn som blir drabbade. Många gånger beror olyckorna på att lekplatserna är i undermåligt skick. Med hjälp av lekplatsbesiktningar på månads- och årsbasis kan man se till att en del av alla lekplatsolyckor förhindras.

Lekplatsbesiktningar blir allt vanligare att utföra och är något som bör göras på årlig basis för att säkerställa att utrustning och lekredskap är i dugligt skick. Ibland görs besiktningarna flera gånger per år, lite beroende på vilken typ lekplatsbesiktning som är aktuell. Vi på Hagtorn Fastighetsservice erbjuder lekplatsbesiktningar, men även andra tjänster som ex. trädbeskärning, häckklippning och fastighetsskötsel!

Olika typer av lekplatsbesiktningar

Det finns olika typer av lekplatsbesiktningar och de kan utföras på multipla sätt. Man brukar dock fokusera på dessa tre besiktningstyper:
• Säkerhetsbesiktning
• Funktionsbesiktning
• Funktionskontroll

En säkerhetsbesiktning av lekplats bör utföras minst en gång per år. Men görs det oftare är det ett plus. Under denna besiktningstyp kontrollerar man utrustning och redskap på lekplatsen. Det kan handla om gungor, klätterställningar, snurror, balansbanor osv. Här ser man över samtliga redskap där barns händer, fötter, fingrar, armar, ben, hals och huvud eventuellt skulle kunna fastna och/eller klämmas. Man säkerställer även att underlaget på lekplatsen är optimalt och säkert.

Funktionsbesiktningar av lekplatser görs oftare än säkerhetsbesiktningar. I normala fall gör man funktionsbesiktningar i snitt en till tre gånger per kvartal. Hur ofta funktionsbesiktningar görs under detta tidsspann beror på storlek på lekplatsen samt hur stort besökarantalet är. En stor välbesökt lekplats i en storstad kräver till exempel fler funktionsbesiktningar än en mindre lekplats som finns på en mindre ort.

Under funktionskontroller koncentrerar man sig på att kontrollera enstaka redskaps funktion såväl som stabilitet. Funktionskontroller görs oftast med 1-3 månaders mellanrum och under denna typ utav lekplatsbesiktning följer man tillverkarens anvisningar och säkerställer därmed så att redskap och utrustning är i fortsatt dugligt skick. Är lekutrustningen väl förankrad, sitter skruvar och bultar som de ska, är något på utrustningen trasigt osv.
Vill ni läsa mer om lagar och regler för lekplatser och lekredskap? Klicka här!

Var utför vi lekplatsbesiktningar?

Vi på Hagtorn fastighetsservice utför lekplatsbesiktningar i Malmö med omnejd. Vi tar arbeten i hela Skåne men det beror lite på hur många och hur stort antal lekplatsbesiktningar som är aktuella. Grannorter till Malmö, som tex. Staffanstorp, Bjärred, Lomma, Svedala och Kävlinge är orter där vi enkelt kan utföra lekplatsbesiktningar.

Våra kunder är stora och små företag, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, campingplatser och privatpersoner. Är ni i behov utav en lekplatsbesiktning med säkerhetsbesiktning, funktionsbesiktning och/eller endast funktionskontroll? Tveka inte att höra av er till oss på Hagtorn fastighetsservice.

Våra priser

Våra priser för lekplatsbesiktningar varierar och beror på storlek och antal. Kontakta oss om ni vill veta mer, ta in en offert eller om ni bara vill träffa oss över ett förutsättningslöst möte!

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.